Aalborg Ingeniørerne

Aalborg IngenørerneAalborg ingeniørerne er et rådgivende ingeniørfirma med basis i Aalborg og Nordjylland.

Firmaet er stifter i 2012 gennem et samarbejde mellem 5 mindre rådgivende virksomheder i Nordjylland.

Med baggrund i en solid erfaring fra egne virksomheder samt fra ansættelser indenforrådgiverbranchen, kan vi tilbyde alle former for rådgivning og konsulentbistand samtspecialydelser indenfor bygge- og anlægsområdet.

Firmaets grundlæggende målsætning er i et nært samarbejde med klienten, myndigheder og øvrige teknikere, at opnå en sikker gennemførelse af projekterne med hensyn til planlægning og styring af byggetid, økonomi og kvalitet.

Vi lægger stor vægt på gennem vore projekter og konsulentydelser at opfylde bygherrens kvalitetskrav, og det er vores mål altid at opnå de økonomiske, energi- og miljømæssigt bedste løsninger, både på kort og langt sigt.

Byggeopgaver kan gennemføres som fagdelt rådgivning i samarbejde med andre teknikere, som totalrådgivning eller vi kan tilbyde at løse opgaverne som bygherrerådgivere.

Arbejdsområder:

Firmaet tilbyder bl.a. rådgivning for offentlige og private bygherrer indenfor områderne:

Byggeri, alle discipliner

Energiteknik

Indeklimaforhold

Til gennemførelse af større byggeopgaver samt konsulentopgaver, som kræver specialviden, råder Aalborg ingeniørerne over medarbejdere med grundig erfaring indenfor alle normale fagområder indenfor byggeri.

Vi råder således f.eks. over 4 erfarne energikonsulenter indenfor enfamiliehuse, flerfamiliehuse over 500 m² og erhverv, og vi kan således løse store energimærkningsopgaver.

Vi kan påtage os projektering af alle forekommende byggerier, konsulentydelser indenfor husbygning samt følgende mere specielle discipliner hvor vi besidder specialviden:

Bygherrerådgivning

Byggeledelse

Energimærkning, herunder energimærkning af nye bygninger ved ibrugtagning

Huseftersyn

Tæthedsprøvning og termografiske undersøgelser af bygninger

Energirammeberegning

Gennemførelse af energibesparende foranstaltninger på bygninger, herunder bl.a..:

Indregulering af varmeanlæg

Alternative forsyningsanlæg

Energibesparelser på ventilations- og el-anlæg, herunder belysningsanlæg

Vedligeholdelsesplaner

Afhjælpning af driftsforstyrrelser på installationer, f.eks. vand-, varme- og ventilationsanlæg

(indregulering og automatik)

Akustiske beregninger

Indeklimaundersøgelser, bl.a. undersøgelser for:

Skimmelsvamp

Asbest

PCB

Byggejura

Med venlig hilsen

Aalborg Ingeniørerne.